Rasmussen Anlegg

Vår kundemasse er i stor grad statlige, kommunale og private oppdragsgivere, og virksomheten er i hovedsak lokalisert til Lofoten.